Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội TƯ VẤN LUẬT TRỰC TUYẾN CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG Trụ sơ: Nhà 2A, ngách 9/28, đường Ỷ La, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Hotline 0969 82 97 82

Văn bản nhận tài sản thừa kế

Văn bản nhận tài sản thừa kế
Mẫu số 59/VBN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ
 
Tôi là (3):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà ..............................
................................................................................................................................chết ngày .........../........../........... theo Giấy chứng tử số ......................................... do Uỷ ban nhân dân  ............................................................................................... cấp ngày ........./............/............. Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà ....................................................................................để lại như sau (8):
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
Tôi xin cam đoan:
- Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;
- Ngoài tôi ra, ông/bà ..................................................................................... không còn người thừa kế nào khác.
 
 
  Người nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 
 
 
 
 
 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....................

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ...............................................)
tại ....................................................................................................................(9), tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn .................................. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh ........................................................ tỉnh/thành phố ................................................
 
CHỨNG THỰC:
- Văn bản nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ...............................................
.......................................................................................................................... lập;
- Tại thời điểm chứng thực, người nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại ................. từ ngày ......... tháng ..... năm ..... đến ngày ....... tháng ......... năm ......... Uỷ ban nhân dân không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;
- Nội dung Văn bản nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................(12)
           
            - Văn bản nhận tài sản thừa kế này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế............... bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
 
          Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 

HÃY GỌI 1900 6280
ĐỂ NGHE LUẬT SƯ TƯ VẤN

Nội dung tư vấn trên website chỉ mang tính tham khảo, cần Luật sư tư vấn chi tiết quý khách vui lòng gọi 1900 6280
Tags :
 

Trước hết Công ty Luật Bách Dương xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất!Với khẩu hiệu "An toàn pháp lý - Nền tảng thành công!" Trong quá trình hoạt động chúng tôi đã nhận được nhiều sự tin tưởng từ các quý khách hàng trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên một số thông tin chi tiết và các loại hình dịch vụ pháp lý được Công ty chúng tôi cung cấp thì không phải khách hàng nào cũng biết đến,...

Chi tiết

Để nghe Luật sư tư vấn

0969 82 97 82