Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội TƯ VẤN LUẬT TRỰC TUYẾN CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG Trụ sơ: Nhà 2A, ngách 9, ngõ 28, đường Ỷ La, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Hotline 0969 82 97 82

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất
Mẫu số 54/HĐGV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
 
Chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A) (1):
......................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................
Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B) (1):
......................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................
......................................................................................................................................
..................................................................... ................................................................
Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây :
ĐIỀU 1
TÀI SẢN GÓP VỐN
Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo ........................................................
............................................................................................................................... (4), cụ thể như sau (3): ...............................................................................................
............................... nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:
- Tên người sử dụng đất: ......................................................
- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng:
               + Sử dụng riêng: ..................................... m2
               + Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................
......................................................................................................................................
Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ........................................................................
................................................................................................................................ (2)
ĐIỀU 2
 GIÁ TRỊ  GÓP VỐN
 
Giá trị tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ....................................đồng
(bằng chữ:..........................................................................................đồng Việt Nam)
ĐIỀU 3
THỜI HẠN GÓP VỐN
Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:...................
kể từ ngày ........../........../...........
ĐIỀU 4
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN
Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .................
......................................................................................................................................
ĐIỀU 5
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ
1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ..... chịu trách nhiệm thực hiện.
2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp
 
ĐIỀU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
            Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
  ĐIỀU 7
 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Tài sản thuộc trường hợp được góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;
b) Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
ĐIỀU ....... (10)
.............................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐIỀU .......
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
                   
                       
Bên A
(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11)
Bên B
(Ký vµ ghi râ hä tªn)(11)
 

 LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....................

 
Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ....................................................)
tại ........................................................................................................................(12), tôi ......................................................., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ................................... huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh ....................................................... tỉnh/thành phố ......................................................
 
CHỨNG THỰC:
- Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là .................................................................và bên B là ……........................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................(13)
- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:
            + Bên A ...... bản chính;
            + Bên B ....... bản chính;
            Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.
 
            Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.
 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 

HÃY GỌI 1900 6280
ĐỂ NGHE LUẬT SƯ TƯ VẤN

Nội dung tư vấn trên website chỉ mang tính tham khảo, cần Luật sư tư vấn chi tiết quý khách vui lòng gọi 1900 6280
Tags :
 

Trước hết Công ty Luật Bách Dương xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất!Với khẩu hiệu "An toàn pháp lý - Nền tảng thành công!" Trong quá trình hoạt động chúng tôi đã nhận được nhiều sự tin tưởng từ các quý khách hàng trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên một số thông tin chi tiết và các loại hình dịch vụ pháp lý được Công ty chúng tôi cung cấp thì không phải khách hàng nào cũng biết đến,...

Chi tiết

Để nghe Luật sư tư vấn

0969 82 97 82