Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội TƯ VẤN LUẬT TRỰC TUYẾN CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG Trụ sơ: Nhà 2A, ngách 9, ngõ 28, đường Ỷ La, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Hotline 0969 82 97 82

Đơn khởi kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hợp đồng

Đơn khởi kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hợp đồng
Đơn khởi kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hợp đồng
Mẫu đơn khởi kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. CÔNG TY TNHH XX VIỆT NAM yêu cầu Công ty COMA7 phải thanh toán số tiền nợ khi mua sơn và khoản tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Dưới đây là mẫu đơn “Đơn khởi kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ hợp đồng”, quý khách có thể tham khảo.
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------*-------------------
 

Khu XX, ngày …. tháng … năm 20….
 
ĐƠN KHỞI KIỆN
Kính gửi : Toà án Nhân dân thành phố XX
NGUYÊN ĐƠN: CÔNG TY TNHH XX VIỆT NAM
Địa chỉ: Đường số 2, Khu Công nghiệp XX, huyện XX, tỉnh XX
Điện thoại: 84- 650-758370        Fax: 84-650-758371
Đại diện: Ông Trần Chí XX, chức vụ Giám đốc điều hành.
BỊ ĐƠN: CÔNG TY XX (COMA7)
Địa chỉ: Km 14, Quốc lộ XX, huyện XX, Hà Nội
Điện thoại: 04-6862163             Fax: 04-8614294
Đại diện:  Ông Lê Xuân XX, chức vụ Giám đốc.
NỘI DUNG VỤ KIỆN
Công ty TNHH XX Việt Nam là 1 doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (quốc tịch Australia) được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 112/GP-KCN-BD ngày 4/6/2001 do Ban quản lý khu công nghiệp Bình Dương cấp với mục tiêu và phạm vi kinh doanh là: sản xuất, kinh doanh sơn công nghiệp dạng bột và lỏng cùng các sản phẩm có liên quan.
Sau một thời gian hoạt động, công ty đã mở rộng phạm vi kinh doanh ra thị trường Hà Nội. Trong số các khách hàng thường xuyên mua sản phẩm của công ty có Công ty cơ khí và xây lăp 7 (COMA7) - là một doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn huyện XX, Hà Nội. Từ năm 2003 hai công ty đã có thỏa thuận bên A (Công ty XX Việt Nam) bán cho bên B (Công ty XX 7) sơn bột công nghiệp. Mục đích mua sơn là để phục vụ cho hoạt động sản xuất của Xí nghiệp xây dựng và trang trí trên nhôm (là 1 đơn vị thuộc Công ty XX7). Vì vậy Xí nghiệp nhôm sẽ trực tiếp đặt hàng cho bên A theo nhu cầu lấy hàng để sản xuất hàng tháng và bên A sẽ có trách nhiệm giao hàng tại kho của bên B. Việc thanh toán sẽ do Xí nghiệp trực tiếp thanh toán cho bên A theo đơn giá của bên A trong thời hạn 1 tháng sau khi giao hàng. Vì việc lấy hàng là phụ thuộc và nhu cầu sản xuất của Xí nghiệp nhôm hai bên chỉ thống nhất về nguyên tắc (không có văn bản) còn mọi giao dịch đặt hàng, giao hàng, thanh toán cụ thể thì do bên A và Xí nghiệp nhôm  trực tiếp thực hiện theo nguyên tắc mà hai bên đã thống nhất.
Từ tháng 8/2003 Bên A bắt đầu cung cấp hàng cho bên B cụ thể là Xí nghiệp nhôm địa chỉ tại Km 7, Quốc lộ 1A, huyện XX, Hà Nội, giám đốc là ông Nguyễn  Minh XX. Ông Sơn đã cử ông XX chức vụ Trưởng phòng kinh doanh là người trực tiếp đặt hàng và chịu trách nhiệm thanh toán. Các lô hàng được đặt bằng điện thoại, bên A vận chuyển hàng đến giao tại kho của Xí nghiệp có phiếu giao hàng do thủ kho ký nhận và các hóa đơn phát cho các lô hàng đó. Về mặt số lượng và chất lượng hàng giao cho đến nay bên A không bị bên B khiếu nại thắc mắc gì.
Việc thanh toán tiền hàng (cho các lô hàng giao từ tháng 8/2003 đến cuối năm 2003, tháng 1,2,3 năm 2004) tuy có chậm nhưng đều được Xí nghiệp nhôm (trực tiếp là ông Văn) thanh toán đầy đủ.
Đối với các lô hàng giao tháng 4 và 5 năm 2004 thì việc thanh toán bị gián đoạn do ông XX thôi không làm việc tại Công ty XX 7 và bàn giao công việc cho ông Trần Hải XX (phụ trách kinh doanh của Xí nghiệp nhôm). Do đó hai bên đã phải tiến hành đối chiếu xác nhận lại tòan bộ số lượng hàng giao và tiền hàng đã thanh toán từ đầu cho đến khi ông XX thôi việc. Ngày 31/6/2004 Công ty XX 7 đại diện là ông Trần Hải XX đã ký xác nhận tòan bộ số hàng và tiền hàng đã giao trong tháng 4,5/2004 là:
Số lượng hàng giao (ngày 1/4/2004, 29/4/2004, 31/5/2004 tổng cộng 6 chuyến): 1.697,30 kg
Tổng trị giá chưa có thuế VAT: 146.310.864 đồng
Tuy đã ký xác nhận công nợ nhưng ông XX nêu lý do khó khăn kinh tế nên cam kết sẽ cố gắng thanh toán cho bên A. Mặt khác do nhu cầu công việc nên Bên B vẫn đề nghị bên A giao hàng theo nhu cầu đặt hàng theo hàng tháng . Bên A đã đồng ý nhưng yêu cầu bên B phải trả tiền hàng ngay cho từng lô hàng vừa lấy đồng thời phải thanh toán 1 phần nợ tiền cũ. Sau khi ông XX thôi việc thì việc đặt hàng và thanh toán do ông Trần Hải XX và Trần Đình XX của Xí nghiệp nhôm đảm nhận.
Từ tháng 6/2004 đến 12/2004 Công ty XX 7 tiếp tục lấy hàng với tổng số tiền là 122.708.800 đồng và thanh toán cho bên B là 149.367.810 đồng (trong đó có 26.659.010 đồng là trả cho nợ cũ). Trong thời gian này bên B tiến hàng cổ phần hóa doanh nghiệp nhưng vẫn lấy tên là Công ty Cơ khí và xây lắp 7 (XX 7), xí nghiệp nhôm vẫn tồn tại và vẫn do ông Nguyễn Minh XX làm giám đốc, việc giao dịch với bên A để lấy hàng và thanh toán vẫn do hai ông Trần Đình XX và Trần Hải XX thực hiện. Hàng tháng bên A vẫn gửi Thông báo đòi nợ cho Công ty XX 7 ở tại địa chỉ Km 14, Quốc lộ 1A, huyện XX, XX. Ngày 28/12/2004 Bên A đã gửi Thư thông báo đòi tiền nợ quá hạn (lần thứ 3) đến ông Lê Xuân XX - giám đốc Công ty XX 7 (đã cổ phần hóa). Ngày 21/1/2005 bên B ký xác nhận công nợ với bên A tính đến ngày 31/12/2004 là 145.380.152 đồng (bao gồm tiền nợ của các đợt giao hàng tháng 4,5/2004 cộng thêm 4 đợt nữa ( 31/6/2004, 22/11/2004, 14/12/2004, 31/12/2004), sau khi đối trừ tiền đã thanh toán).   
Sang năm 2005 bên B vẫn có nhu cầu tiếp tục lấy hàng của bên A nên hai bên đã thống nhất ký Biên bản ghi nhớ  trả tiền hàng vào ngày 21/1/2005 với nội dung: Bên B xác nhận số tiền nợ tính đến 31/12/2004 là 146.905.440 đồng và cam kết thanh toán như sau: Ngày 5/2/2005 thanh toán 15.000.000 đồng. Số còn lại hàng tháng sẽ thanh toán 10.000.000 đồng không tính giá trị tiền hàng thanh toán ngay.
Vì vậy bên A lại tiếp tục giao hàng cho bên B trị giá 1.700.000 đồng và bên B đã thanh toán thêm cho nợ cũ là 18.631.258 đồng vào 3 đợt: Ngày 2/1/2004 trả 3.227.258 đ; ngày 4/2/2005 trả 10 triệu đồng; ngày 14/4/2005 trả 5.404.000 đồng. Việc thanh toán này là không đúng theo cam kết (ít hơn) nên bên A không tiếp tục giao hàng nữa do đó bên B cũng không thanh toán cho số nợ cũ nữa. Kể từ ngày thanh toán cuối cùng (14/4/2005) cho đến nay bên B không thanh toán và cũng không ký xác nhận nợ với bên A nữa mặc dù bên A đã yêu cầu thanh toán nhiều lần. Do đó bên A quyết định khởi kiện bên B tại tòa án nhân dân nơi bên B đặt trụ sở để đòi nợ tiền bán hàng mà bên B đã ký xác nhận nợ và cam kết thanh toán. Vì điều kiện kinh doanh nên Công ty TNHH XX Việt Nam ủy quyền cho luật sư Phan Thị Hương Thủy-thuộc Văn phòng luật sư Hoàng Long tại Hà Nội thay mặt Công ty tham gia tố tụng để giải quyết việc kiện theo giấy ủy quyền của giám đốc Công ty và quy định của pháp luật Việt Nam.
YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA NGUYÊN ĐƠN
Công ty TNHH XX Việt Nam kính đề nghị Toà án giải quyết yêu cầu kiện của Công ty cụ thể:
1. Buộc Công ty COMA7 phải thanh toán số tiền nợ bán sơn (giao trong tháng 4 và tháng 5 năm 2004 và đã có xác nhận nợ) cụ thể:
- Số lượng    : 721,8 kg
- Trị giá chưa có VAT: 146.304.864 đồng
Vì Công ty COMA7 đã thanh toán được 1 phần nên số  nợ còn lại là 129.974.182 đồng.
2. Vì Công ty COMA 7 vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên đề nghị Tòa án buộc Công ty phải chịu tiền phạt chậm thanh toán theo quy định của pháp luật.

TÀI  LIỆU GỬI KÈM THEO ĐƠN KIỆN
1.    Hồ sơ pháp nhân của Công ty TNHH XX Việt Nam
2.    Các phiếu giao hàng trong tháng 4-5/2004: số 01 ngày 21/4/2004, 01 ngày 26/4/2004, 02 ngày 10/5/2004, 02 ngày 13/5/2004,
3.    Các phiếu nhập kho trong tháng 4-5/2004:số 65 ngày 26/4/2004, 72 ngày 10/5/2004, 74 ngày 13/5/2004,
4.    Các hóa đơn VAT số 44818 ngày 1/4/2004, 44944 ngày 29/4/2004, 28236 ngày 31/5/2004.
5.    Các thông báo đòi nợ ngày 28/12/2004, 31/3/2005, 30/4/2005.
6.    Bản ghi nhớ trả tiền hàng ngày 21/1/2005.
7.    Các bản xác nhận tiền hàng giao và công nợ ngày 31/6/2004 và ngày 21/5/2005.
8.    Các giấy ủy quyền
Xin trân trọng cảm ơn.
CÔNG TY TNHH XX VIỆT NAM
Giám đốc điều hành
Trần Chí C

HÃY GỌI 1900 6280
ĐỂ NGHE LUẬT SƯ TƯ VẤN

Nội dung tư vấn trên website chỉ mang tính tham khảo, cần Luật sư tư vấn chi tiết quý khách vui lòng gọi 1900 6280
Tags :
 

Trước hết Công ty Luật Bách Dương xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất!Với khẩu hiệu "An toàn pháp lý - Nền tảng thành công!" Trong quá trình hoạt động chúng tôi đã nhận được nhiều sự tin tưởng từ các quý khách hàng trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên một số thông tin chi tiết và các loại hình dịch vụ pháp lý được Công ty chúng tôi cung cấp thì không phải khách hàng nào cũng biết đến,...

Chi tiết

Để nghe Luật sư tư vấn

0969 82 97 82