Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội TƯ VẤN LUẬT TRỰC TUYẾN CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG
Hotline 1900 6280

Tham dự gói thầu hỗn hợp như thế nào

15/12/2017 22:02
Câu hỏi
Tham dự gói thầu hỗn hợp như thế nào? Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý, tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.
Ông Nguyễn Quý tham khảo Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu thấy không có điều khoản nào quy định việc "cho phép nhà thầu được vừa thiết kế vừa thi công trong chỉ định thầu". Tuy nhiên, theo Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ thì nhà thầu tham dự gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó, trừ trường hợp các nội dung công việc này là một phần của gói thầu hỗn hợp.
Tại Điều 4 Luật Đấu thầu quy định, gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (EC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp.
Căn cứ các quy định nêu trên, ông Đảng muốn biết, ông có thể hiểu là, phụ thuộc vào chủ đầu tư chào thầu, nếu chào gói thầu hỗn hợp thiết kế và xây lắp (EC) thì có khả năng nhà thầu vừa thiết kế vừa thi công, có đúng không? Nếu hiểu đúng thì căn cứ vào đâu để chủ đầu tư có thể quyết định chào thầu gói thầu hỗn hợp hoặc không?

Trả lời
 

Trước hết Công ty Luật Bách Dương xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất!Với khẩu hiệu "An toàn pháp lý - Nền tảng thành công!" Trong quá trình hoạt động chúng tôi đã nhận được nhiều sự tin tưởng từ các quý khách hàng trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên một số thông tin chi tiết và các loại hình dịch vụ pháp lý được Công ty chúng tôi cung cấp thì không phải khách hàng nào cũng biết đến,...

Chi tiết

Để nghe Luật sư tư vấn

19006280