Đoàn Luật Sư Thành Phố Hà Nội TƯ VẤN LUẬT TRỰC TUYẾN CÔNG TY LUẬT BÁCH DƯƠNG
Hotline 1900 6280

Huỷ quyết định trái luật của Đại hội đồng cổ đông bằng cách nào

07/05/2018 03:17
Câu hỏi
Huỷ quyết định trái luật của Đại hội đồng cổ đông bằng cách nào? Tôi là một cổ đông trong công ty cổ phần X., có số cổ phần chiếm tỷ lệ 13.5% vốn điều lệ công ty. Ngày 20-11-2010 vừa qua công ty họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Theo qui định, từ ngày 10-11, công ty công bố Danh sách cổ đông dự họp, trong đó ghi số cổ phần mỗi cổ đông nắm giữ - tương đương số phiếu biểu quyết - khi dự họp. Ngày 15-11-2010 tôi mua (nhận chuyển nhượng) thêm 200 ngàn cổ phần của 22 cổ đông trong công ty. Hai bên mua bán đã ký “Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần” theo qui định của công ty và đến ngày 18-11-2010 đã hoàn tất toàn bộ việc chuyển nhượng. Số cổ phần của tôi lúc này nâng lên thành 25,5% vốn điều lệ công ty. Thế nhưng tại cuộc họp ngày 20-11-2010, Công ty vẫn chỉ ghi tôi có số phiếu biểu quyết tương đương 13,5% vốn điều lệ công ty mà không tính số cổ phần tôi mới mua thêm. Trong khi tại Điều lệ của Công ty qui định như sau : “Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng”. Tại cuộc họp tôi đã khiếu nại. Nhưng ông chủ tọa giải quyết bằng cách tiến hành biểu quyết, và dựa theo kết quả biểu quyết cho rằng tôi không đủ điều kiện để hưởng các quyền, nghĩa vụ và lợi ích đối với số cổ phần mới mua thêm. Điều đáng nói là với việc không được công nhận số cổ phần mới mua thêm này, số phiếu biểu quyết của tôi đã giảm đi, dẫn đến việc Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các quyết định gây bất lợi cho tôi. Cụ thể là thông qua quyết định tăng vốn điều lệ của công ty từ 15 tỷ đồng lên 25 tỷ đồng. Lý do : nếu tôi được ghi nhận có số cổ phần chiếm 25,5% vốn điều lệ của công ty mà không đồng ý việc thông qua quyết định tăng vốn thì Đại hội đồng cổ đông sẽ không thông qua được quyết định này. Vì theo qui định trong Điều lệ công ty, khi thông qua vấn đề về “định hướng phát triển công ty”, quyết định chỉ được thông qua “nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận”.
Qua sự việc như trên xin hỏi:
- Việc Công ty không thừa nhận số cổ phần tôi mới mua thêm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông như vậy có đúng không? Tôi không đồng ý thì làm sao ?
- Nếu tôi muốn hủy quyết định tăng vốn điều lệ công ty của Đại hội đồng cổ đông thì cần phải làm gì?


Trả lời
 

Trước hết Công ty Luật Bách Dương xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất!Với khẩu hiệu "An toàn pháp lý - Nền tảng thành công!" Trong quá trình hoạt động chúng tôi đã nhận được nhiều sự tin tưởng từ các quý khách hàng trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên một số thông tin chi tiết và các loại hình dịch vụ pháp lý được Công ty chúng tôi cung cấp thì không phải khách hàng nào cũng biết đến,...

Chi tiết

Để nghe Luật sư tư vấn

19006280